Dutch LASIK Warning

LASIK Eye Surgery in the Netherlands is not Safe

Lasik documentaire - Zembla 21 Dec 2016

Iedereen die slachtoffer is van ooglasercomplicaties, ervaringen wil uitwisselen en opkomen voor de belangen van getroffenen is welkom op: https://www.facebook.com/groups/ooglasercomplicaties/

Wanneer je in Nederland een ooglaserbehandeling overweegt dan overtuigen klinieken je vaak dat LASIK- oogchirurgie, waarbij een flapje in het hoornvlies wordt gemaakt, de meest comfortabele vorm van ooglaseren is. In klantinformatie van klinieken is te lezen dat Lasik bij miljoenen mensen is verricht en dat de methode veilig en efficiënt zou zijn. Je kan de volgende dag weer auto rijden en de kans op complicaties zou erg klein zijn. Op de site van de Nederlandse refractiechirurgen lees je letterlijk dat “bijverschijnselen als droge ogen, halo’s en contrastverlies ongebruikelijk zijn”.

Helaas zijn deze woorden pertinent onjuist. Letsel na LASIK komt veel voor, variërend van storende klachten bij velen tot zeer ernstige complicaties bij een belangrijke minderheid. Dit blijkt uit divers wetenschappelijke onderzoek, ervaringen van oogartsen en getuigenissen van slachtoffers van LASIK. Uit onderzoek van de FDA bleek dat drie maanden na LASIK 45% van personen visuele klachten had (zoals halo’s) en 30% droge ogen.1 Vergelijkbare cijfers werden gevonden in eerder onderzoek dat ook liet zien dat 20% na LASIK problemen ondervond van slecht nachtzicht.2 Een recent onderzoek laat zien dat bij 20-55% van patiënten na LASIK blijvend droge ogen optreden.3 Onderzoek maakt duidelijk dat droge ogen veel impact kan hebben op de kwaliteit van leven.4 Chronische oogpijn na LASIK is zeldzamer maar wordt geregeld gerapporteerd en omschreven als desastreuze complicatie.5,6,7 De hoornvliesflap blijft na LASIK altijd een zwakke plek. Hierdoor houdt je na LASIK levenslang risico op uitpuiling van het hoornvlies: ectasie.8  Het hoornvliesflapje herstelt nooit meer goed waardoor je altijd risico houdt op verplaatsing van het flapje.9

Rapportages van oogartsen en patiënten laten zien dat vele duizenden door LASIK zijn getroffen met ernstige complicaties. Slechte LASIK uitkomsten leidden geregeld tot depressie. LASIK-complicaties hebben tot suïcide geleid bij mensen zonder psychiatrische voorgeschiedenis. Diverse wetenschappers, oogartsen en refractiechirurgen nemen afstand van LASIK vanwege de hoge risico’s. In de Verenigde Staten worden adverteerders voor LASIK door de FDA aanbevolen klanten te wijzen op de risico’s van (ernstige) droge ogen en visuele symptomen, de mogelijke noodzaak voor een bril en het verlies van gezichtsvermogen. Dit terwijl in Nederland vrijuit geadverteerd wordt voor LASIK zonder vermelding van risico’s.

Samengevat: Lasik wordt in Nederland aangeboden als een commercieel product. Successen worden vermeld maar belangrijke risico’s worden verzwegen. Deze site beoogt te waarschuwen: Lasik geeft risico op levenslange complicaties, variërend van vervelend tot zeer ernstig. Zie verder www.lasikcomplications.com

 

REFERENTIES:

1. http://www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/SurgeryandLifeSupport/LASIK/ucm190291.htm

2. Bailey MD, Zadnik K. Outcomes of LASIK for myopia with FDA-approved lasers. Cornea 2007 Apr;26(3):246-54.

3. Levitt et al. Chronic dry eye symptoms after LASIK: parallels and lessons to be learned from other persistent post-operative pain disorders.Mol Pain. 2015 Apr 21;11(1):21.

4. Roni M Shtein; Post-LASIK dry eye; Expert Rev Ophthalmol. 2011 Oct; 6(5): 575–582.

6. P Rosenthal (2013) http://www.bostoneyepain.org/chronic-pain-following-laser-keratorefractive-surgery/

6. G Nettune en S Pflugfelder; Post-LASIK Tear Dysfunction and Dysesthesia; Ocul Surf. 2010 Jul; 8(3): 135–145.

7. 2012 interview J. Cason, P. Hamrah en P. Rosenthal: http://eyeworld.org/article-treating-unexplainable-pain

8. Spadea L, Cantera E, Cortes M, Conocchia NE, Stewart CW. Corneal ectasia after myopic laser in situ keratomileusis: a long-term study. Clin Ophthalmol. 2012;6:1801-1813. Epub 2012 Nov 2.

9. Xiao, et al; Laser in situ keratomileusis surgery is not safe for military personnel. Chin J Traumatol 2012; 15(2): 77-80.

 

Disclaimer: The information contained on this web site is presented for the purpose of warning people about LASIK complications prior to surgery. LASIK patients experiencing problems should seek the advice of a physician.